Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběrný dvůr (MSD)

MSD je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a suť.

datum
stanoviště
čas přistavení
1. 11.
K Řeporyjím – křižovatka s ulicí K Chabům (u kapličky)
8.00–14.00
22. 11.
Mládí – parkoviště proti Auto Kelly
10.00–16.00
22. 11.
K Hájům – křižovatka s ulicí Okruhová (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
8.00–14.00


Michaela Líčková