Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

datum
čas
stanoviště
2. 10.
15.00–18.00
K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)
3. 10.
9.00–12.00
K Fialce – plocha u č. 1219
3. 10.
9.00–12.00
K Sopce – zpevněná plocha
9. 10.
15.00–18.00
K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu
10. 10.
9.00–12.00
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (plocha u nádob na tříděný odpad)
17. 10.
9.00–12.00
5. máje – plocha proti č. 325
17. 10.
9.00–12.00
K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
17. 10.
9.00–12.00
Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a
17. 10.
13.00–16.00
nám. Na Lužinách
18. 10.
9.00–12.00
Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
24. 10.
9.00–12.00
K Sopce – zpevněná plocha
24. 10.
13.00–16.00
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová
30. 10.
15.00–18.00
K Fialce – plocha u č. 1219
31. 10.
9.00–12.00
Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7
31. 10.
9.00–12.00
Před Rybníkem – proti č. 100


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!

Michaela Líčková