Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V denním stacionáři nemají klienti na nudu čas

Měsíc září byl pro klienty denního stacionáře Střediska sociálních služeb Prahy 13 na zážitky opravdu bohatý. V rámci každodenních volnočasových aktivit jsme pro ně připravili pestré denní činnosti. Tak, aby pro ně byly smysluplné a příjemné tématem a také ladily k danému ročnímu období. Mottem aktivizačních činností v denním stacionáři je společně zavzpomínat, vytvářet a zažít okamžiky, které jsou klientům blízké a samotná činnost jim přináší pocit jistoty a pocit důvěry ve vlastní schopnosti.

V rámci reminiscenčních setkávání klienti vzpomínali na období letních prázdnin, letních svátků, poutí a jarmarků, společně sdíleli vzpomínky na svá školní léta a na školní docházku svých dětí a vnoučat. Velmi oblíbeným tématem bylo vzpomínání na zážitky prožité např. na vinobraních nebo dočesných (oslavy dočesání chmele). V rámci tvořivých setkávání měli klienti možnost pracovat s papírem – vyráběli papírové květiny a obrázky, na terase denního stacionáře připravovali truhlíkovou podzimní výzdobu, s chutí se pustili i do podzimní výzdoby interiéru denního stacionáře, kdy společně s pracovnicí dekorovali živé podzimní květy.
Velmi oblíbenou aktivizační činností, do které se vždy rádi zapojují všichni klienti denního stacionáře je pečení a vaření. V září pekli pouťový koláč, jablečný štrůdl, slané šnečky a krekry, připravovali i pomazánky.
Vrcholem měsíce září byla oslava 90. narozenin klienta denního stacionáře pana Jonáše z Řeporyj.

Martina Cveklová