Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V Lukáši se opět hrálo o pohár starosty

V úterý 15. září proběhl v pořadí již 8. ročník turnaje pro seniory v petangu o putovní pohár starosty. Turnaj, který organizovaly MČ Praha 13, Středisko sociálních služeb Prahy 13 a zapsaný spolek Pétanque pro vás, se uskutečnil na petangovém hřišti v areálu Lukáše. Sportovní akci zahájil starosta naší městské části David Vodrážka, který úvodem pozdravil závodníky i organizátory akce a poznamenal: „Je dobře, že jste se sešli v tak hojném počtu, abyste převážnou část dnešního dne strávili sportem. Jak všichni víme, sport zlepšuje náladu a zvyšuje odolnost proti nemocem a toho všeho je nám dnes hodně zapotřebí“. Kromě toho starosta informoval seniory o změně, která Lukáš čeká – o přístavbě nového třípatrového objektu, ve kterém bude deset nových malometrážních bytů pro seniory (v současné době je v Lukáši 20 bytů). V přízemí budovy bude také multifunkční sál pro činnost seniorských klubů. Dále zmínil činnost a služby Domova pro seniory Zity Kabátové a zdůraznil, že obě sociální zařízení společně s terénní pečovatelskou službou ve Středisku sociálních služeb představují ucelený systém péče o seniory na území městské části. Poté, kdy prohlásil turnaj za zahájený, přišlo na řadu petangové klání.

Ve třech kolech proti sobě nastoupily dvojčlenné týmy. V prvním kole byly nasazeny podle pořadí příchodu, v dalších hráli vítězové proti vítězům a poražení proti poraženým. Na proschlém a velmi rychlém hřišti, které by dělalo problém i francouzským profesionálům, předváděly soupeřící celky opravdu kvalitní hru, která se líbila i přihlížejícím divákům. Vítěz však může být jen jeden.
Bez prohry a tím i 1. místo obsadil tým Prahy 13 ve složení Zdeněk Madej a Zdeněk Vodehnal. O druhém a třetím pořadí rozhodly až pomocné body. Na 2. místě se umístil tým ve složení Jiřina Davidová a Theodor Vrána, pomyslný bronz vybojovaly Magda Dlouhá a Eva Dlouhá.
Všechny týmy „na bedně“ jsou z Prahy 13 a jejich hráči jsou členy Klubu seniorů pétanque č. 12.
Putovní pohár, šampaňské a ceny od městské části a střediska předala paní Aneta Ečeková Maršálová, radní pro sociální oblast a zastupitel Vít Bobysud. Drobné ceny byly připraveny i pro ostatní závodníky v týmech, které se umístily pod třetím místem. Cenu obdržela i dvojice, která výsledkovou listinu uzavírala.
Turnaj sledovala řada fandících diváků, nových zájemců o tento sport a zpovzdálí i klienti denního stacionáře. O závodníky bylo v průběhu turnaje dobře postaráno, organizátoři zajistili občerstvení a pitný režim. Po celou dobu závodu byla dodržována bezpečnostní a hygienická pravidla platná ve Středisku sociálních služeb, výhodou pro závodníky bylo, že na rozdíl od organizátorů a přihlížejících diváků nemuseli mít roušky.
Velké poděkování patří Petru Fuksovi, který skvěle moderoval průběh závodu a současně plnil funkci hlavního rozhodčího a stejně tak Mirku Pešoutovi. Ten důsledně dbal na regulérnost závodu přímo na hřišti.
Počasí turnaji přálo, bylo příjemné teplo a slunce, které všechny na hřišti nabíjelo tolik potřebným vitamínem D. Prostě všechno bylo tak, jak mělo být.

Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13