Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice,mrazáky, sporáky. 

Jitka Zámorská, OŽP

datum
stanoviště
2. 10. - po
Jaroslava Foglara - parkovací záliv u č. 1333/8
3. 10. - út
K Fialce - u bývalé prodejny potravin u č. 1219
3. 10. - út
Mládí - parkoviště proti č. 824/14
4. 10. - st
Červeňanského x Janského - nástupní ostrůvek BUS
5. 10. - čt
Podpěrova - plocha u č. 1879 (před MŠ)
5. 10. - čt
V Hůrkách - chodník (vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova)
9. 10. - po
Bellušova - chodník proti č. 1804/7
9. 10. - po
Borovanského x Kurzova - na chodníku
10. 10. - út
Melodická x Operetní
11. 10. - st
5. máje - plocha proti č. 325/55
11. 10. - st
Petržílkova - parkoviště proti č. 2267/12
12. 10. - čt
Klausova - parkovací záliv proti č. 1361/13a
16. 10. - po
Zázvorkova - parkovací záliv proti č. 2003/14 (u trafostanice)
17. 10. - út
Hábova - parkoviště proti č. 1564/8
18. 10. - st
U Jezera - parkoviště proti č. 2039/18
19. 10. - čt
Bašteckého x Janského
23. 10. - po
Bronzová - na chodníku u trafostanice (naproti č. 2016/13)
24. 10. - út
Náměstí Na Lužinách x Mládí - parkovací záliv
25. 10. - st
Husníkova - parkoviště u trafostanice
26. 10. - čt
Kettnerova - u č. 2059/6 (u trafostanice)
30. 10. - po
K Řeporyjím x K Chabům - u kapličky
31. 10. - út
U Kašny - odstavná plocha
1. 11. - st
Amforová - proti č. 1895/24
2. 11. - čt
Janského - parkovací záliv proti č. 2211/69
6. 11. - po
Fantova - před objektem č. 1742/23
7. 11. - út
K Hájům x Okruhová - zpevněná plocha u tříděného odpadu
7. 11. - út
Vackova - parkovací záliv u domu č. 1540/2
8. 11. - st
Volutová - parkovitě proti č. 2518/6
9. 11. - čt
Pavrovského x Přecechtělova - rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad
13. 11. - po
Srnčí x U Dobráků - parkovací záliv
14. 11. - út
Chalabalova - NN 3447, parkoviště u domu č. 1611/7
14. 11. - út
Chlupova - proti č. 1800 (u MŠ)
15. 11. - st
Běhounkova x Dominova - parkoviště proti č. 2463
20. 11. - po
K Sopce - parkovací záliv
20. 11. - po
Píškova - parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)