Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony). Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO. https://ksnko.praha.eu/map-unsafewaste/ 

Jitka Zámorská, OŽP

datum
stanoviště
čas přistavení
21. 10. sobotakřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)
8.00 - 8.20

Kuchařova (parc. č. 160/468)
8.30 - 8.50

křižovatka ul. V pískovně x Do Blatin
9.00 - 9.20

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
9.30 - 9.50

křižovatka ul. Sazovická x Tulešická
10.00 - 10.20

Křivatcová (u pošty)
10.30 - 10.50

křižovatka ul. U lípy x Hrozenkovská
11.00 - 11.20

Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr)
11.30 - 11.50

Hostivická (před č. 7) - Sobín
12.00 - 12.20

křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická (na otočce autobusu)
12.30 - 12.50
23. 11. čtvrteknám. Na Lužinách
15.00 - 15.20

Mládí (u restaurace Mlejn)
15.30 - 15.50

Sezemínská (parkoviště)
16.00 - 16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30 - 16.50

Kolovečská (parkoviště)
17.00 - 17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny)
17.40 - 18.00

Fantova (plocha před objektem č. 1742/23)
18.10 - 18.30

křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40 - 19.00