Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.

NE živočišné zbytky!

datum
stanoviště
čas přistavení
7. 10. – so
náměstí Na Lužinách
9.00 - 12.00
7. 10. – so
K Sopce – parkovací záliv
13.00 - 16.00
14. 10. – so K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha u tříděného odpadu
9.00 - 12.00
14. 10. – soK Řeporyjím x K Chabům – u kapličky
13.00 - 16.00
20. 10. – páK Fialce – plocha u č. 1219
15.00 - 18.00
21. 10. – soChalabalova – parkoviště proti č. 1611/7
9.00 - 12.00
21. 10. – soSrnčí x U Dobráků
13.00 - 16.00

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Jitka Zámorská, OŽP