Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co se to tu staví?

Co se to tady staví? | číslo: únor 2014 | autor: připravil Samuel Truschka

Co se to tu staví? | číslo: říjen 2009 | autor: Z informací investorů zpracoval Samuel Truschka