Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Proč se opožďuje úklid sněhu na Velké Ohradě?

Jedním z hlavních důvodů jsou auta zaparkovaná na vjezdech do vnitrobloků, na přechodech a chodnících, která brání vjezdům úklidové strojní techniky úklidové firmy. Vozidlo zaparkované na chodníku bylo vyfotografováno 18. ledna v Přecechtělově ulici. 

Odbor životního prostředí