Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Adresář služeb pro seniory 2010

 

Jste v seniorském věku nebo máte seniora ve svém okolí a nevíte, jaké sociální či zdravotní služby a možnosti využití volného času pro seniory v Praze existují?

Na tyto a všechny podobné otázky odpovídá nový Adresář služeb pro seniory na území hl. m. Prahy 2010, který vydalo Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). Tento adresář je k dispozici zdarma všem zájemcům z řad pracovníků sociální péče a všem občanům, které tato problematika zajímá. Adresář je k dostání ve středisku a v současnosti je distribuován do všech úřadů městských částí. Je také zdarma k dispozici ve středisku Kontakt CSSP, Ječná 3, Praha 2 (www.cssprahacz, tel. 222 515 400, 739 824 749, 731 056 708).

Adresář má tři části, ve kterých jsou služby uspořádány podle následujících hledisek. V první části jsou služby uspořádány podle jejich umístění v jednotlivých městských částech, ve druhé pak podle jejich zaměření (poradenství, pečovatelské služby, tíšňová péče, odlehčovací služby, stacionáře a denní centra, pobytové služby, domovy se zvláštním režimem, zdravotnické služby, doprava pro seniory a zájmové aktivity, jako jsou například kluby pro seniory, kulturní zařízení anebo university třetího věku). Třetí část je abecedním rejstříkem všech organizací uvedených v adresáři. V závěru je uveden výklad nejdůležitějších pojmů z oblasti sociálních služeb.

Ať už tedy jde o informace či kontakt na nejbližší dostupnou službu nebo informaci o tom, kde je v Praze určitý druh služby poskytován, s pomocí adresáře je možné ji rychle najít v přehledně uspořádaných oddílech. Středisko Kontakt CSSP se vedle vydávání adresářů ze sociální oblasti zabývá informační a poradenskou činností zaměřenou na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Pro tyto lidi je po celou provozní dobu otevřena sociální poradna. Mimo tuto poradnu jsou v průběhu týdne k dispozici další specializované poradny: právní poradna, poradna pro osoby ve finanční tísni, poradna pro osoby ohrožené domácím násilím a poradna pro osoby se zdravotním postižením. Všechny služby střediska Kontakt CSSP jsou bezplatné. Dále upozorňujeme, že na základě zvýšené poptávky uživatelů služeb je od 1. 1. 2010 upravena provozní doba následně. Každý všední den od 8.00 do 12.00 a v pondělí a ve středu pak od 13.00 do 17.00, v úterý od 13.00 do 16.00 hodin.

Martina Čiháková