Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů únor 2010

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

1. 2.
Přátelské posezení - oslavíme 80. narozeniny Slávky Augustinové

8. 2.
Příprava jarní výsadby Ján Bandola
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

15. 2.
Zážitky z cest po Afghánistánu Petr Syrový

22. 2.
Káva o čtrnácté (masopust, tombola) Svat. Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165

 

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

2. 2.
Video - Luciano Pavarotti (koncert)

9. 2.
Putování Norskem se psem - Lucie Forštová

16. 2.
Vzpomínka na spisovatele Františka Nepila (kazeta)

23. 2.
Posezení u kávy - společenské hry a video podle přání členů

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

3. 2.
Činnost Charity v Praze 13 Jana Vitásková

10. 2.
Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

17. 2.
Video - film Romance u jezera (Rosamunda Pilcher)

24. 2.
Klavírní koncert a zpěv Josef Skalička

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; místopředseda Roman Kosan, tel. 723 948 324

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Tentokrát společně oslavíme narozeniny paní Karly Bretové a dlouholeté předsedkyně našeho klubu paní Aleny Heltové.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Připomínám , že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

3. 2.
Poradní den

10. 2.
Dia klub

17. 2.
Dia klub

24. 2.
Členská schůze

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405