Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Je nutné zřídit v Praze 13 parkovací zóny?

Nedostatek parkovacích míst patří k největším problémům hlavního města. Nejvíce jej pociťují obyvatelé centra, ale stále více zasahuje i městské části na okraji Prahy. V centru města již byly v minulosti zřízeny placené parkovací zóny a jejich zavedení připravují i další městské části, např. Praha 6 a 5. V Praze 13 se problémy s parkováním týkají dlouhodobě hlavně sídlišť, nyní zejména okolí stanic metra, kde stále častěji parkují dojíždějící mimopražští řidiči. Pokud sousední městské části zavedou parkovací zóny, počet mimopražských aut u nás se pravděpodobně zvýší. Je záchranou zřízení parkovacích zón i u nás? Na názor jsme se zeptali jednotlivých politických klubů v zastupitelstvu Prahy 13.

 Česká strana sociálně demokratická

V Praze 13 je největší nedostatek parkovacích míst na Velké Ohradě. Tento stav je způsoben prudkým nárůstem vozidel rezidentů. Proto zde nepředpokládáme zřízení zóny placeného stání, jelikož většina řidičů by stejně měla právo na stání i ve vymezené modré zóně. Na Velké Ohradě musíme prvořadě zajistit výstavbu nových parkovacích míst, aby se zlepšil průjezd na pozemních komunikacích uvnitř sídliště. Uvažujeme, že vymezení zón placeného stání by bylo možné na místních komunikacích v okolí stanic metra B, které mimopražští řidiči využívají jako neoficiální park and ride. Vyplývá to i z výsledků analýzy dopravy v klidu, kterou si MČ Praha 13 nechala zpracovat v souvislosti s předpokládaným rozšiřováním zón placeného stání do dalších městských částí. Především po zavedení zóny placeného stání v Praze 5 očekáváme, že část řidičů začne parkovat u metra v Praze 13 a tím se zhorší současná situace.

Aleš Mareček, klub ČSSD

Komunistická strana Čech a Moravy

V prvé řadě je třeba posílit veřejnou dopravu osob, zejména mimo Prahu, ale děje se pravý opak, viz zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty. Lidé by pak byli méně nuceni do Prahy dojíždět auty a ubylo by i obtížně řešitelných problémů s parkováním na Praze 13. Současně je nutné regulovat parkování, zejména mimopražských. Jednou z cest jsou parkovací zóny, tj. systém zpoplatnění parkování, kde místní občané (rezidenti) za parkování platí mnohem nižší částky než občané nerezidenti. Nutná je pravidelná kontrola ze strany policie spojená s pokutováním neplatících. Nedostatek policistů snižuje funkčnost parkovacích zón. Parkovací zóny je třeba zřizovat v úzké spolupráci s hlavním městem Prahou a sousední Prahou 5 a 17, ale jen na vhodných místech. V Praze 13 jde zejména o okolí stanic metra. Nemá smysl je zřizovat na neprůjezdném sídlišti Velká Ohrada či na většině sídlišt Lužiny a Luka (mimo okolí stanic metra).

Jan Zeman, zastupitel KSČM

Občanská demokratická strana

Vytvoření parkovacích zón v Praze 13 považujeme za nezbytnost, v radě jsme jejich zřízení schválili. Samozřejmě mají smysl pouze v okolí stanic metra, protože právě tam nejraději parkují mimopražští řidiči směřující do centra. My chceme tato místa uchránit pro naše obyvatele a dojíždějící Středočechy donutit, aby parkovali jinde. V této souvislosti se aktivně zasazujeme o vybudování nových parkovišť P+R, která k tomuto účelu slouží. Jejich výstavba je ale plně v gesci hl. města Prahy. V současné době připravuje Praha stavbu dalšího P+R na Zličíně pro přibližně 700 aut, její realizace ale bude závislá na tom, zda bude mít hl. město dostatek finančních prostředků. Parkovací zóny rozhodně nechceme zavádět v jiných lokalitách, kde parkují hlavně místní obyvatelé. Tam chceme postupně rozšiřovat parkovací kapacity. Před zahájením je nyní stavba parkovacích teras mezi ulicemi Klausova a Janského.

David Vodrážka, klub ODS

Občanská koalice Prahy 13

Nedostatek parkovacích míst (zvláště na Velké Ohradě, kde je situace nejhorší) nás vede k úvaze, jak tuto záležitost řešit. Jedná se zejména o lokality okolo stanic metra (Butovice, Hůrka, Lužiny, Luka a Stodůlky) kde jsou koncentrovány rezidenční celky a zároveň zde parkují mimopražská vozidla. Některé parkovací plochy jsou však nevyužité, protože nejsou dostatečně osvětlené. Majitelé mají oprávněný strach nechat vozidlo „bez dozoru“. Podpoříme takové řešení, které bude zajišťovat parkování především rezidentům (zavedení parkovacích zón nebo výstavba parkovacích domů). Umístění těchto zón by mělo být jen ve vybraných místech a prodiskutováno s občany, kterých by se toto opatření nejvíce dotklo. Rovněž by bylo žádoucí kontrolovat dodržování tohoto opatření tak, aby umístění zón nesloužilo pouze jen jako zdroj peněz do rozpočtu městské části, jak je tomu např. v jiných městských částech, kde parkovací zóny zavedli.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

Strana zelených a občané Prahy 13

Je třeba rozšířit parkovací stání a systémy „Park & Ride“. Nejen na Velké Ohradě je už léta nedostatek parkovacích míst pro rezidenty. Na rozdíl od centra města zde však stále existují možnosti pro jejich rozšiřování, včetně výstavby vícepodlažních parkovacích domů (např. na pozemku bývalé Včely). Jiným problémem je parkování mimopražských v okolí stanic metra, což je důsledek nedostatku odstavných parkovišť „Park & Ride“. Ta by měla být v dostatečné kapacitě u metra Nové Butovice, Stodůlky, Zličín či Jinonice. Měl by je financovat magistrát, který má chtít, aby přijíždějící do Prahy zde nechali auta a pokračovali MHD. Praha 13 by měla odstavná parkoviště také prosazovat, protože chrání její rezidenty. Nic z toho se však neděje. Za těchto okolností nepodporujeme smíšené parkovací zóny na Praze 13. Jsou smysluplné v centru. Na okrajových částech je třeba budovat „Park & Ride“ a rozšiřovat parkovací stání pro rezidenty.

Zuzana Drhová, Marcela Plesníková a Olga Sedláčková, Klub SZ a občanů Prahy 13

TOP 09

Každý problém lze řešit více způsoby, obvykle ale žádný není ideální pro všechny. Parkovacích míst v Praze 13 chybí několik tisíc, výstavba nových míst v zastavěném prostoru sídlišť je však velice nákladná. Vzhledem k naznačeným okolnostem považujeme parkovací zóny za korektní regulační opatření, které v okolí stanic metra zvýší počet parkovacích míst pro rezidenty, omezí dlouhodobé parkování více vozidel stejného majitele a znemožní bezplatné noční parkování firemních vozidel na místech vybudovaných na náklady obce. Prostředky získané z provozu parkovacích zón pak mohou posloužit k zpětné investici do budování nových parkovacích kapacit včetně parkovišť typu P+R. V podmínkách Prahy 13 je také naprosto nezbytné důsledně trvat na budování dostatečného počtu parkovacích míst u nové výstavby.

Petr Praus a Vojtěch Šeferna, zastupitelé MČ Praha 13 za TOP 09