Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro chovatele

Začátkem ledna se po deseti letech objevila v naší republice ptačí chřipka (aviární influeza). Vloni se už vyskytovala ve většině států Evropy, včetně našich sousedů. Proto bylo jen otázkou času, kdy ji na naše území přenesou migrující ptáci. První nakaženou drůbež a labutě objevili veterináři na jižní Moravě.

Základními preventivními opatřeními jsou umístění krmiva a vody pod přístřešek, zamezení znečištění vody a zrní výkaly divokých ptáků, zasíťování výběhů a především snaha o chov drůbeže v uzavřených prostorách, aby se tak zabránilo kontaktu s volně žijícími ptáky.

Zvířata postižená ptačí chřipkou mají dýchací potíže, výtok z nosu, trpí nechutenstvím, jsou apatická, mají průjem a načepýřené peří, slepice mají deformovaná vejce s tenkou skořápkou. Po několika dnech ptáci hynou.

Přenos na člověka u nás zatím nebyl potvrzen. Potraviny v obchodech jsou bezpečné. Zajištěny jsou i důsledný veterinární dozor při chovech drůbeže a veterinární kontrola nezávadnosti živočišných produktů.

Běžnou tepelnou úpravou drůbežího masa a vajec je virus bezpečně zničen při dosažení teploty 70°C, a to již po jedné vteřině.

Budete-li potřebovat bližší informace nebo nahlásit podezření na nákazu, doporučujeme kontaktovat Městskou veterinární správu v Praze SVS, Na Kozačce 3, Praha 2, tel. 222 522 126.

Jaroslav Fuglík