Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby v roce 2021

I v tomto roce nás čekají volby, tentokrát půjde o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy budeme v rámci celé ČR volit 200 poslanců. Volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. 12. 2020 a na území ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. 10. 2021.
Od vyhlášení voleb lze žádat o voličský průkaz, se kterým je možné hlasovat v jakémkoli volebním, popřípadě zvláštním volebním okrsku, tj. kdekoli na území ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.
Již nyní se můžete přihlašovat ohledně vaší účasti v okrskové volební komisi.
Žádosti o voličský průkaz a přihlášku člena okrskové volební komise najdete na webových stránkách úřadu www.praha13.cz nebo si je můžete vyzvednout osobně ve 3. patře úřadu – dveře č. 433 nebo 434.
Základní informace o volbách se objeví v některém z jarních čísel STOPu, podrobnější pak v zářijovém vydání. Veškeré informace jsou postupně zveřejňovány i na webových stránkách Úřadu MČ Praha 13 v sekci Volby.

Šárka Mašková,
vedoucí odboru občansko-správního