Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za Václavem Benešem Třebízským do Třebíze

Dnes vás čeká výlet na Slánsko. Autobusem č. 389 z Veleslavína dojedete bez přestupu až do Třebíze. Ze zastávky dojdete na náves s rybníkem malebné vesničky, která se od roku 1995 nachází na seznamu památkových rezervací. Jádro obce tvoří vzácný soubor středočeské lidové vesnické architektury. Národopisné muzeum Slánska se tady může pochlubit unikátem – všechny původní stavby stojí na původním místě, na rozdíl od přenesených skanzenů. Srdcem je Cífkův statek, kde uvidíte, jak se hospodařilo od 16. století. Při přestavbě koncem 18. století vznikl barokní štít s klenutou vstupní branou. Kolem velkého dvoru neminete konírnu, sklepy, stodolu, studnu, holubník, špýchar. V přízemí obytného domu je komora, černá kuchyně, šenkovna, v patře parádní pokoj, komůrka pro děvečky. S průvodkyní se dál vydejte k ševcovně, chaloupce babky kořenářky a k domku čp. 19, v němž se narodil spisovatel a kněz Václav Beneš Třebízský. V přízemí je světnice a průchozí síň, v patře komory. Třebízský se tu narodil 27. února 1849 v rodině krejčího. Na přání rodičů vystudoval teologii. Jako kněz působil v Litni u Berouna a v Klecanech u Prahy. Byl někdy nazýván „miláčkem českého národa“. Na návsi nepřehlédnete kostel sv. Martina. Jednolodní stavba s mírně odsazeným kněžištěm je zastřešena valbovou střechou, z jejíhož hřbetu vyrůstá zvonička s bání. U všech zdejších domů najdete popisky s jejich historií. Od kapličky s kašnou jděte po zelené k pískovcovým skalním stěnám se sklípky a skalními reliéfy ze 17. století.

Nejzachovalejší je Pieta a soška Jana Nepomuckého. Po zelené polními cestami dojdete ke hřbitovu s kostelem sv. Víta a dřevěnou zvoničkou na kraji Kvílic, kam chodil Václav Beneš Třebízský do školy. Kostel byl postaven na základech románského kostela. Po úderu blesku 1884 vyhořel a na jeho základech byl postaven v letech 1886–7 nový novorománský kostel. Má nádherná figurální okna. V rohu stojí nejstarší dochovaná dřevěná gotická zvonice v regionu z 16. století. Ze tří zvonů zůstal jeden, zbylé dva byly v roce 1917 zabaveny pro válečné účely. Pod hřbitovem je majestátní budova fary se sochou sv. Víta a erbem Martinských. Dnes zde sídlí Archeologický ústav Akademie věd. Dole na křižovatce zabočte vlevo a projděte celou vesničkou. Pořád rovně po silnici dorazíte do Kutrovic, kde na velké křižovatce u pomníku obětem války zahněte doprava až k zelené značce. Po ní se vydejte vlevo přes ves a pak polní cestou do Neprobylic. Zdejší zvonice z druhé poloviny 15. století byla kvůli zchátralému stavu roku 1896 zbořena. Obec na stejném místě podle přesné kopie postavila novou. Je netradičně řešena zvonovým patrem se třemi původními zvony. Největší zvon Václav je zdoben 16 malými obrázky. Prostřední zvon je Jindřich a nejmenší Marie. Nad zvoničkou stojí tvrz, kterou koupil Václav Pětipeský a přestavěl ji v renesančním slohu. Vraťte se na křižovatku a přejděte můstek přes Bakovský potok. Téměř na konci za číslem popisným 37 se dejte vlevo pěšinkou až k bývalému kostelíku sv. Ducha. Vraťte se dolů a pokračujte rovně po silnici do Lotouše s památnou lípou. Za rybníčkem zahněte doleva na pěšinu mezi poli. Na rozcestí s křížem dojdete rovně až do Libovic. Ty získaly v roce 2019 třetí místo v soutěži Vesnice roku. Kolem návsi s kapličkou jsou zasazené stromy např. lípa Princezna Štefanka či útlá lípa Princ Rudolf. Od ukazatele dojdete po žluté do Tuřan s další dřevěnou zvonicí. Stále po žluté kolem vodojemu dorazíte do Studeněvsi. Před Krkavčím mlýnem zabočte doprava po žluté kolem Velkého slánského rybníku a vyjdete u zimního stadionu ve Slaném. Před ním je autobusová zastávka, ze které se můžete vrátit do Prahy. Našlapete celkem asi 16 kilometrů. Můžete si s sebou vzít mapy KČT č. 8 Lounsko a Džbán, č. 9 Podřipsko. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, KČT – oddíl TurBan