Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích).
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 731 686 777, 602 485 324.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
Kapalné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel. 236 004 229.po – pá
so
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čt5. máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čtkřižovatka ul. K Fialce - Živcových
15.30 – 15.50
8.30 – 8.50
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čtkřižovatka ul. Běhounkova - Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čtSuchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50
9.30 – 9.50
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čtPetržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20
10.00 – 10.20
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čtBašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00
10.40 – 11.00
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čtJanského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30
11.10 – 11.30
18. 3. - čt, 12. 6. - so, 16. 9. - čtJanského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254)
18.40 – 19.00
11.40 – 12.00


po – pá
so
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - sonám. Na Lužinách
15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - soMládí (u restaurace Mlejn)
15.30 – 15.00
8.30 – 8.50
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - soSezemínská (parkoviště)
16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - soBellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
16.30 – 16.50
9.30 – 9.50
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - soKolovečská (parkoviště)
17.00 – 17.20
10.00 – 10.20
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - soBöhmova (parkoviště u kotelny)
17.30 – 17.50
10.30 – 10.50
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - soFantova (plocha před objektem č. 1742/23)
18.10 – 18.30
11.10 – 11.30
15. 4. - čt, 15. 7. - čt, 30. 10. - sokřižovatka ul. Vlachova - Šostakovičovo nám.(u č. 1511)
18.40 – 19.00
11.40 – 12.00


po – pá
so
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stOvčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)
15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stPetržílkova č. 2483/40
15.30 – 15.50
8.30 – 8.50
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stK Sopce (proti č. 1655)
16.00 – 16.20
9.00 – 9.20
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stJaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
16.30 – 16.50
9.30 – 9.50
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stNad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20
10.00 – 10.20
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stkřižovatka ul. Operetní – Melodická
17.30 – 17.50
10.30 – 10.50
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stK Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)
18.00 – 18.2011.00 – 11.20
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stChalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30 – 18.50
11.30 – 11.50
6. 3. - so, 27. 5. - čt, 8. 9. - stK Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00 – 19.20
12.00 – 12.20


po – pá
so
6. 4. - út, 1. 7. - čt, 23. 10. - sokřižovatka ul. K Řeporyjím - K Chabům (u kapličky)15.00 – 15.20
8.00 – 8.20
6. 4. - út, 1. 7. - čt, 23. 10. - soKuchařova (parc. č. 160/468)
15.30 – 15.50
8.30 – 8.50
6. 4. - út, 1. 7. - čt, 23. 10. - soNa Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
16.30 – 16.50
9.30 – 9.50


Michaela Líčková, odbor životního prostředí