Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů

Oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě, protože tuk v potrubí tuhne a postupně ho zanáší. To časem způsobuje jeho nižší průtočnost, v krajním případě ucpání a vznik havárie. Čištění potrubí je náročné a pro pracovníky vodovodů a kanalizací také velmi nepříjemné.
Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích – u skleněných by hrozilo jejich rozbití, rozlití obsahu a poranění. Do systému tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které se používají při přípravě jídla. Jsou to použité rostlinné oleje a pevné ztužené tuky z přípravy jídel, oleje a tuky z konzerv, znečištěný olej ze smažení, fritování a grilování, oleje ze salátů, z nakládaných potravin, marinád na grilování...
Plnou a dobře uzavřenou plastovou láhev bude možné nově odnést do nejbližší nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků. Ty v Praze 13 rozmístí k některým separacím dodavatelská společnost a to už v první polovině března. Službu pro občany zajistí zdarma společnost Viking Group, s.r.o, ve zkušebním dvouletém provozu. Pokud se nádoby osvědčí, plánuje město jejich rozšíření na více míst. Kromě nových nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých olejů a tuků i nadále využít sběrné dvory a službu mobilního sběru nebezpečného odpadu a jedlých olejů dle harmonogramu.
Pro úplnost dodaváme, že použité motorové, technické a jiné průmyslové oleje tvoří samostatnou kategorii chemikálií – nebezpečných odpadů, se kterými je potřeba nakládat zvláštním způsobem. Ty do nových nádob v žádném případě nepatří! Odpadový olej zlikviduje pouze oprávněná osoba. S použitými průmyslovými oleji lze nakládat dle zákona o odpadech pouze v režimu správného nakládání s nebezpečnými odpady. K odložení nebezpečného odpadu lze využít sběrné dvory a službu mobilního sběru nebezpečného odpadu dle harmonogramu.

Dana Céová, OŽP