Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 604 705 036.

datum
stanoviště
čas přistavení
5. 3. – soOvčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)
8.00 – 8.20

Petržílkova č. 2483/40
8.30 – 8.50

K Sopce (proti č. 1655)
9.00 – 9.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
9.30 – 9.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
10.00 – 10.20

křižovatka ul. Operetní x Melodická
10.30 – 10.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)
11.00 – 11.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
11.30 – 11.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11)
12.00 – 12.20
17. 3. – čt5. máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254)
18.40 – 19.00
5. 4. – útkřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům
(u kapličky)
15.00 – 15.20

Kuchařova (parc. č. 160/468)
15.30 – 15.50

křižovatka ul. V pískovně x Do Blatin
16.00 – 16.20

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
16.30 – 16.50

křižovatka ul. Sazovická x Tulešická
17.00 – 17.20

Křivatcová (u pošty)
17.30 – 17.50

křižovatka ul. U lípy x Hrozenkovská
18.00 – 18.20

Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr)
18.30 – 18.50

Hostivická (před č.p. 7) – Sobín
19.00 – 19.20

křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická (na otočce autobusu)
19.30 – 19.50


Jitka Zámorská, OŽP