Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Klub seniorů II by rád co nejsrdečněji poděkoval za možnost navštívit kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích. Výlet pořádala MA 21 a její předseda pan Vít Bobysud pro nás připravil poutavou komentovanou prohlídku. Poděkování patří také paní místopředsedkyni Yvetě Kvapilové, která nám připravila milé překvapení v podobě písemného průvodce.

Klub seniorů II