Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V únoru bez velkoobjemových kontejnerů

V únoru 2024 nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram na březen bude uveřejněn v dalším vydání zpravodaje STOP a na webových stránkách www.praha13.cz

Objemný odpad i bioodpad lze v tomto období zdarma odevzdávat do sběrného dvora na adrese: Puchmajerova 50, Praha 5. 

-red-