Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Granty pro mládež

Rada hl. města Prahy v červnu schválila celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže a podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2007. O granty se mohou se svými projekty ucházet i neziskové organizace působící v naší městské části. Veškeré informace najdete na www.praha-mesto.cz v oblasti Město > Školství a volný čas > Granty a soutěže. Žádosti o granty hl. m. Prahy musejí být podány na magistrátu do 17. 10. 2006.

Bohdan Pardubický, asistent zástupce starosty tel. 235 011 210, pardubickyb@p13mepnet.cz