Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úcta k tradici

Úcta k tradiciV neděli 9. července odpoledne se v Prokopském údolí konala po znovuobnovení téměř třísetleté tradice již dvanáctá Svatoprokopská pouť. Přestože zde letos nebyly k vidění ukázky tradičních řemesel, bylo co obdivovat. Výstava unikátních starých fotografií, z nichž některé byly z konce předminulého století, vzbudila zaslouženou pozornost. Nejen účastníkům pouti, ale všem, kteří si Prokopské údolí zvolili za cíl nedělní procházky, dala možnost seznámit se s historií pouti, této lokality, barokního kostela sv. Prokopa, stávajícího nad vstupem do Prokopského údolí, historií barokní sochy Ukřižovaného v Hlubočepích a v neposlední řadě s osobou sv. Prokopa, který je zakladatelem Sázavského kláštera a je uctíván jako jeden z českých patronů. V roce 2003 se po 50 letech do míst, kde kdysi stával kostel nesoucí jeho jméno, vrátil velký dřevěný kříž, připomínající, že zde podle legend kdysi sv. Prokop žil. Poslanec Petr Bratský tehdy řekl: „Obnovení historického kříže v Prokopském údolí je symbolem naší úcty k tradici, ze které se rodí budoucnost. Naše pokora a moudré respektování tohoto odvěkého běhu dějin bude nejlepším poselstvím, které předáme dalším generacím...“ A je to mimo jiné i úcta k tradici, která vede organizátory ze Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí a Římskokatolické farnosti při kostelu Sv. Filipa a Jakuba, aby Svatoprokopskou pouť každoročně pořádali. Ta letošní byla zakončena poutní mší svatou, příjemnou tečkou byl malý koncert komorní hudby.

Eva Černá