Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Gratulace

Zasloužilý občan Prahy 13 Fráňa Hájek oslavil na konci května 91. narozeniny. Jménem starosty i svým mu hodně zdraví a energie přišla popřát také Eva Jaburková z občansko – správního odboru radnice. K blahopřání se samozřejmě připojujeme.

Ve čtvrtek 28. 6. oslavily v restauraci U Petrů hned tři členky  Klubu seniorů a přátel Vidoule významné životní jubileum.  Paní Marie Fialové (93), Antonii Voříškové (89) a Blažence Zemanové (86) přišel poblahopřát i starosta naší městské části David Vodrážka.