Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů září 2007

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

3. 9.
Po prázdninách opět v klubu
 
10. 9.
Vzpomínáme na nejkrásnější prázdninové zážitky
Německá konverzace 10 prof. Marie Kohoutová

17. 9.
Jíme zdravě – Tuky a oleje, které a na co (z časopisu Moje zdraví) Svatava Bulířová
Počítače klubu seniorů I (Dům seniorů Lukáš) Fr. Kundrát

24. 9.
Káva o čtrnácté – Na pěknú notečku Svatava Bulířová
Německá konverzace prof. Marie Kohoutová
 
Část členů klubu je na rekreaci v Jizerských horách.

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)


4. 9.
Opět po prázdninách – povídání při kávě a oslava 70. narozenin.

11. 9.
Paní M. Volfová nás seznámí s nádobím firmy Tupperware a také nám v tomto nádobí připraví malé pohoštění

18. 9.
Zacvičíme si a Anna Rybníčková nás seznámí s pobytem v Lučanech

25. 9.
Pobyt v Lučanech, klub bude 2. října

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 251 616 042

Vše nejlepší k 80. narozeninám, které v srpnu oslavila vedoucí klubu seniorů II, paní Milada Tomašovičová, a mnoho zdraví a energie do dalšího vedení klubu přeje celý klub seniorů II a Svaz tělesně postižených.


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami


5. 9.
Na přivítanou po prázdninách hrajeme Bingo
D. Brzobohatý

12. 9.
Kdo byl Adolf Burger a co mu zachránilo život
Jana Brzobohatá

19. 9.
Co na nakupující číhá v supermarketech
D. Brzobohatý

26. 9.
Nové poznatky v trénování paměti
MUDr. Josef Vaško

3. 10.
O blízkém východě bude vyprávět Marie Halerová

Jana Brzobohatá, ved. klubu, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule


20. 9.
Tentokrát se mimořádně sejdeme 20. září ve 14.30 hodin v restauraci U Petrů. Čeká nás posezení se zástupci Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13. Zájemci o návštěvu židovských synagog ať se přihlásí co nejdříve.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali pánům Jiřímu Křivohlavému a Jaroslavu Vlčkovi za zapůjčení pozemku a zabudování skříňky na informace o činnosti klubu.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17


5. 9.
Poradní den – setkání při kávě

10. 9.
Odjezd na rekondiční pobyt je v 9.00 hodin od Smíchovského nádraží.

21. 9.
Návrat z rekondičního pobytu

26. 9.
Dia klub – setkání diabetiků při povídání o diabetu

Akce se konají v domě sociálních služeb Lukáš v Trávníčkově ul. 1746, vždy od 16 do 17.30 hod.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405