Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí 2


V případě nejasností se obracejte na odbor životního prostředí, oddělení kontroly odpadů a ovzduší, tel. 235 011 470, fax 235 011 479, nebo e-mail lickovam@p13.mepnet.cz. O dalších plánech Prahy v oblasti bioodpadů najdete brzy informace na internetových stránkách: http://envis.praha-mesto.cz/odpady (Odpady v Praze - Informace pro občany, Novinky a pilotní projekty, Bioodpady v Praze). 

Michaela Líčková, OŽP