Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sdělení městské části

Vymezení zóny s dopravním omezením na Velké Ohradě odloženo

V červnovém STOPu jsem vás informoval o změnách dopravního značení na sídlišti Velká Ohrada, které měla v průběhu června realizovat Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Jednalo se o další etapu vymezení zón s dopravním omezením na území Prahy 13, ve kterých je nejvyšší dovolená rychlost omezena na 30 km/hod. S ohledem na přijatá úsporná opatření byla Technická správa komunikací nucena zahájení prací odložit. O náhradním termínu realizace vás budeme informovat.

Zpracovává se aktuální analýza dopravy v klidu

V důsledku neustálého nárůstu vozidel parkujících na sídlištích v naší městské části, včetně vozidel mimopražských řidičů, která v pracovních dnech parkují v okolí stanic metra, zadala Praha 13 zpracování nové analýzy dopravy v klidu ve vytipovaných oblastech. Jde především o sídliště s vysokou hustotou zástavby a o oblasti v blízkosti stanic metra. Analýza poskytne návrhy řešení dopravy v klidu, a to i v souvislosti s předpokládaným omezením volného parkování v okolních městských částech (Praha 6 a především Praha 5), vymezením zón placeného stání a s časovým omezením volného parkování na některých parkovištích u obchodních center. Analýza bude zpracována do konce tohoto roku.

 

Aleš Mareček, zástupce starosty