Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krátce - září 2014

 • Na závěr prvního roku činnosti čtenářského klubu v ZŠ Mohylová se jeho členové rozhodli zorganizovat a otevřít první literární kavárnu. Zváni byli děti, jejich rodiče, přátelé a známí, kavárnu navštívil i oblíbený knihovník Jakub Rychtář. Velkým lákadlem bylo zejména autorské čtení z připravované sbírky poezie pro děti básníka Víta Janoty.
   
 • V květnu zavítali do Gymnázia J. Heyrovského studenti z dánské Oese Efterskole. Na hudebním podvečeru zazněly skladby v podání pěveckého sboru a orchestru gymnázia a rokenrolové trháky dánských hostů. Třešničkou na dortu bylo společné jamování.
   
 • Ve dnech 30. 6. – 11. 7. proběhl ve FZŠ Brdičkova příměstský tábor pro děti z druhých až sedmých tříd. Letos plnilo skautské dovednosti, poznávalo přírodu i netradiční druhy sportu 46 dětí. Touto akcí se škola každoročně pokouší pomoci rodičům, kteří jsou v zaměstnání. Dík zaslouží všechny instruktorky i vedení školy.
   
 • ZŠ Bronzová je škola s rozšířenou výukou jazyků. Do vzdělávacího programu má zařazeno několik jazykových aktivit, z nichž některé mají už letitou tradici. Vloni navázala spolupráci s CIEE, organizací, která pod záštitou Univerzity Karlovy zajišťuje studium zahraničních studentů v ČR. Vznikl tak nový projekt Výuka s rodilým mluvčím. Do projektu se zapojily třídy 1. i 2. stupně. Hodiny angličtiny tak byly zajímavější a po všech stránkách přínosné. Projekt bude pokračovat také v tomto školním roce.
   
 • Po vítězství v krajském kole soutěže školních pěveckých sborů byl Dětský pěvecký sbor Klíček při FZŠ Mezi Školami vyslán reprezentovat Prahu na celostátní přehlídku do Uničova. Tam se potkal s 16 nejlepšími dětskými pěveckými sbory republiky. Snaha o co nejlepší reprezentaci školy, naší metropole, ale také o co nejkvalitnější završení 15 let činnosti sboru si vyžádala velmi důkladnou přípravu. Malí zpěváci si užili legraci při hromadném zpěvu na náměstí, trému při soutěžním vystoupení i pocit radosti na závěrečném koncertu. Dík patří dětem za skvělou reprezentaci i městské části za finanční podporu.