Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uplynulé období očima starosty

Vážení spoluobčané, končí další volební období, a proto bych rád zhodnotil činnost vedení městské části v uplynulých čtyřech letech.

Ekonomika a finance

Přes klesající dotace od státu a hlavního města se nám v uplynulém období každoročně podařilo sestavit přebytkový rozpočet. Volné peněžní prostředky, které máme k dispozici, nenecháváme ležet ladem, ale snažíme se je co nejvýhodněji zhodnotit. Od roku 2011 jsme tak rozpočtu přinesli 46 milionů korun. Uplatňujeme také odpočet vrácení DPH formou koeficientu při realizaci naší ekonomické činnosti, čímž jsme od roku 2011 získali přibližně 30 milionů korun. Chci také zdůraznit, že jsme díky dobře uzavřené smlouvě jako jediná městská část dostali zpět všechny prostředky svěřené ke zhodnocení společnosti Key Investments, včetně výnosu ve výši téměř 7 milionů korun. Praha 13 nepřišla ani o korunu.

V maximální míře se snažíme využívat všech možností při získávání dotací z evropských fondů na naše projekty a jsme v tom velmi úspěšní. Od roku 2007 se nám podařilo na podporu našich projektů získat ze strukturálních fondů EU dotace ve výši přes 320 milionů korun.

Veřejné budovy zkvalitňujeme, byty prodáváme nájemcům

Všechny veřejné budovy, které má městská část v majetku (školy, školky, polikliniky), pečlivě spravujeme a investujeme do jejich zkvalitňování. Na druhé straně bytové domy jsme se rozhodli prodat nájemcům, resp. společenstvím oprávněných nájemců, kteří v těchto domech bydlí. Umožnilo to obyvatelům domů, aby si sami rozhodovali o správě svého domu a o tom, do čeho budou investovat a jak svůj dům zvelebí. Městská část prodejem získala prostředky na investice v dalších oblastech. V předchozím období bylo prodáno 32 technologických celků s více než 3 000 bytů. V letech 2010 – 2013 úspěšně proběhl prodej zbývajících 1 600 bytů. Ve vlastnictví městské části zůstalo přibližně 80 bytů, jde mimo jiné o byty pro zdravotně postižené a byty využívané jako nouzová ubytovna pro krizové případy.

V letošním roce jsme vytipovali nebytové prostory v bytových domech, které radnice nevyužije, a nabídli je k prodeji. Přednostně nájemcům, kteří je využívají ke své živnosti, např. jako prodejny nebo provozovny služeb. Zatím bylo prodáno 38 nebytových prostor. Další prodeje budou následovat.

Investujeme do budov a šetříme energii

Většina investičních výdajů městské části směřovala do zkvalitnění veřejných budov a veřejných prostranství. Již v letech 2009 – 2010 proběhla významná revitalizace šesti sídlištních vnitrobloků, které byly zásadním způsobem proměněny. Dostaly nová hřiště a sportoviště, nové cesty, lavičky a koše, zmizely ošklivé betony, přibylo 160 vzrostlých stromů a tisíce nových keřů. Celá akce stála přibližně 60 milionů korun, z toho více než 38 milionů korun získala Praha 13 z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na tuto akci navázaly menší revitalizace v jednotlivých vnitroblocích, např. obnova vnitrobloku Hábova na sídlišti Stodůlky.

Jednou z největších investičních akcí v dějinách Prahy 13 byla komplexní rekonstrukce zastaralé budovy Kulturního domu Mlejn ve Stodůlkách, kterou ocení milovníci hudby, divadla a četby z celé Prahy. Z nevzhledného objektu z 80. let se stalo krásné moderní kulturní zařízení s velkým víceúčelovým sálem pro 200 diváků, několika menšími sály, učebnami a knihovnou.

Výrazně lepší sídlo získal v roce 2009 také Dům dětí a mládeže Stodůlky. Díky sloučení dvou základních škol – FZŠ Fingerova a FZŠ Chlupova – se uvolnila budova školy v Chlupově ulici. Po rekonstrukci se bývalá škola mohla stát prostornějším a důstojnějším sídlem Domu dětí a mládeže Stodůlky, který po 18 letech opustil již nedostačující dřevěný „domeček“.

Vzhledem k rostoucímu počtu předškolních dětí bylo třeba investovat do rozšíření kapacit mateřských škol. Právě zásadní rekonstrukce zmíněného „domečku“ přetvořila provizorní dřevěný objekt v Bronzové ulici na moderně vybavenou mateřskou školu (pobočka MŠ Zázvorkova) pro 50 dětí s dětským hřištěm, sportovištěm a altánky pro děti.

Druhou moderně zařízenou školku v Husníkově ulici pro 75 dětí se špičkově vybavenou kuchyní a sociálním zařízením jsme v roce 2013 získali komplexní rekonstrukcí areálu někdejších jeslí, který radnice získala od státu zdarma. Naprosté proměny se dočkala zahrada školky. I díky této nové mateřské škole se nám v roce 2013 – 2014 podařilo umístit do školek všechny děti z Prahy 13, kterým byly tři roky. Tím se může pochlubit málo městských částí.

V průběhu roku 2011 radnice Prahy 13 završila realizaci unikátního projektu úspor energie pod názvem Odpovědné školy Prahy 13. Jde o systém stavebních úprav a technologických změn, které zásadním způsobem snižují náklady na vytápění, elektřinu a vodu ve školách, aniž by byla omezena tepelná pohoda a ostatní komfort. Původní náklady na energie se sníží až o polovinu, takže v průběhu 10 let radnice ušetří 240 milionů korun. V letech 2010 – 2011 bylo zatepleno 17 škol a školek. Na tuto investici se podařilo získat 184 milionů z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Ve druhé fázi byly ve všech 31 školních budovách vybudovány lokální plynové kotelny s vysoce účinnými kotli a zaveden moderní systém regulace teplot v místnostech. Přeměna topných systémů ušetřila „třináctce“ obrovské peníze a také o více než 40 % snížila produkce škodlivých látek vznikajících při výrobě tepla.

Na tento úspěšný projekt navázalo v roce 2012 zateplení všech tří poliklinik. Polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice, Hostinského a Janského byly zatepleny a dostaly nová okna a dveře. Získali jsme na to 15 milionů z Operačního programu Životní prostředí. Zateplení přineslo snížení nákladů na vytápění o 30 – 40 %, což je výrazná úspora energie. Kromě snížení výdajů za teplo se zlepšil i vzhled poliklinik.

Nezapomínáme samozřejmě ani na seniory. Provozujeme Dům sociálních služeb Lukáš a připravujeme výstavbu domu pro seniory, který by měl mít kapacitu nejméně 100 osob. Pro seniory organizujeme celou řadu akcí – pétanque, sportovní vycházky pod vedením lektorů, přednášky a výlety po zajímavých místech naší krásné země.

Doprava a parkování

Velmi žádané jsou také investice do parkovacích míst. V posledních letech směřovaly naše aktivity v této oblasti především na Velkou Ohradu, kde je situace s parkováním historicky nejproblematičtější. V říjnu 2010 tam byla uvedena do provozu dvě parkoviště, kde vzniklo celkem 148 nových parkovacích míst. Parkoviště s 88 místy mezi ulicemi Janského a Tlumačovská navazuje na stávající parkovací plochy a městská část za něj zaplatila přibližně 9 milionů korun. Dalších 60 nových parkovacích míst vzniklo podél ulice Janského, která byla rozšířena pomocí opěrných stěn. Vozidla nově parkují kolmo mimo komunikaci, takže se zlepšila i průjezdnost ulice.

Další pozitivní posun pro parkování na Velké Ohradě přineslo vybudování parkovacích teras na opačném konci sídliště v letech 2012 – 2013. Výstavbou dvou teras ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova vzniklo na problematické jižní straně sídliště parkoviště pro 100 automobilů. Přesto na sídlišti stále chybějí parkovací místa. Připravujeme úpravy komunikací uvnitř sídliště, které povedou k vytvoření nových parkovacích stání místo různých nefunkčních ostrůvků. Nyní se chceme více zaměřit na rozšíření parkovacích možností na Lužinách a ve Stodůlkách. Letos jsme uskutečnili malý projekt v Zázvorkově ulici, v přípravné fázi je projekt rozšíření parkování v Bellušově ulici.

Dlouhodobě usilujeme o zkvalitnění infrastruktury městské části. To není vůbec snadné, protože investorem je často hlavní město Praha. Díky našemu tlaku byla dobudována Jinočanská spojka, která usnadnila propojení Prahy 13 s Pražským okruhem, odlehčila Radlické ulici, pomohla napojení Třebonic a ušetřila řidičům průjezd Řeporyjemi. Třebonice jsou naší významnou součástí a měly by tedy mít i vodu, plyn a kanalizaci.

Před třemi lety se nám podařilo zřídit zcela novou autobusovou linku 168, která poprvé v historii Stodůlek zajistila dopravní obslužnost také obyvatelům Vidoule, Hájů a propojení polikliniky Lípa s nemocnicemi. Linka je velmi oblíbená a využívaná, častými cestujícími jsou také naši senioři.

Dlouhá léta jsme bojovali o zřízení pošty na Velké Ohradě. To se konečně podařilo v roce 2009, kdy vedení České pošty ustoupilo a zřídilo pobočku v přízemí polikliniky Janského, kterou jsme tehdy zrekonstruovali. Stejně tak jsme celou dobu tlačili na návrat pošty do rekonstruovaného objektu Obchodního centra Lužiny, protože Česká pošta zvažovala její zrušení. Po velmi těžkých jednáních jsme uspěli a pošta na Lužinách bude. Otevření je plánováno v průběhu měsíce října a měla by mít rozšířené úřední hodiny. Stejně tak se do obchodního centra v průběhu září vrátí i pobočka Městské knihovny.

Podporujeme jen rozumnou výstavbu

V souvislosti s Obchodním centrem Lužiny bych rád zdůraznil, že jsme velmi podporovali jeho rekonstrukci, která byla nezbytná a přispěla ke zkvalitnění veřejného prostoru na Lužinách. Rozhodně však nesouhlasím s dalším uvažovaným rozšířením objektu o obytné věže a vydali jsme k tomu negativní stanovisko pro magistrát v rámci tzv. zjištovacího řízení. Magistrát poté rozhodl, že by záměr musel nejprve projít řízením, které by prověřilo jeho vliv na životní prostředí (tzv. EIA). Vlastník objektu zatím žádné další kroky nepodnikl. Stejně tak rozhodně nesouhlasím s plánovanou výstavbou několika věžáků ve svahu nad zimním stadionem u stanice metra Luka, protože tam musí zůstat zeleň. Zde bylo probíhající řízení přerušeno. Nedovolím mrakodrapy místo parku!

Na druhé straně nemáme nic proti rozumné výstavbě, která vhodně vyplní dosud zanedbané pozemky. Před lety se nám podařilo prosadit zbourání tzv. „stříšek“, nevzhledného rozestavěného objektu vedle polikliniky Lípa. Dnes se tam začíná stavět bytový dům a v sousedství, u stanice metra Nové Butovice, roste administrativní komplex. Jeho investor dokončuje i rekonstrukci pěší zóny u stanice metra, což výrazně zlepší vzhled celé lokality. Oba tyto projekty jsou vhodným završením bulváru mezi Novými Butovicemi a Hůrkou. Stejně tak vítám zprovoznění západního východu ze stanice metra Stodůlky a další rozvoj Západního Města. Zde je však nutno i v budoucnu jednat s investory, aby zajistili výstavbu potřebné infrastruktury a veřejně prospěšných staveb, např. školy.

Bezpečnost je prioritou

V oblasti bezpečnosti musím vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci s Policií ČR i s Městskou policií. Policie zohledňuje naše požadavky, pořádáme společné preventivní a bezpečnostní akce, např. kontroly v barech a hernách. Zvláště dobrá je spolupráce s Obvodním ředitelstvím městské policie Praha 13, kterému jsme před lety poskytli prostor v budově v Lýskově ulici i služebnu na radnici. Díky dobré spolupráci s obvodním ředitelem a vedením MP se nám od roku 2007 podařilo postupně navýšit počet tabulkových míst pro strážníky vykonávající službu u nás ze 67 na současnou stovku. Pro zlepšení práce jsme strážníkům pořídili mobilní telefony, jízdní kola, ale také speciální kameru, vybavenou zařízením na ověřování registračních značek v evidenci vozidel, takže strážníci dnes úspěšně vyhledávají odcizená vozidla.

Za velký úspěch považuji umístění výjezdového stanoviště Záchranné služby hl. m. Prahy, které jsme v roce 2013 vybudovali u křižovatky ulic Oistrachova a Vackova ve Stodůlkách. Stanoviště se stálou službou výrazně zkrátilo dojezdové časy záchranné služby v naší oblasti a díky tomu již bylo zachráněno několik životů.

Velmi si ceníme také spolupráce obou sborů dobrovolných hasičů – SDH Stodůlky a SDH Třebonice. Jsem rád, že jsme pro oba sbory mohli postavit nové hasičské zbrojnice a zajistit pro ně moderní techniku, zejména vozidla. V Třebonicích jsme postavili moderní hasičské sportoviště.

Za důležitou součást bezpečnostních opatření považuji kamerový systém, a proto od samého počátku usiluji o jeho rozšíření. V rámci zateplování školních budov jsme na všechny školy a školky nainstalovali kamery, které je chrání před vloupáním a vandalizmem. Již několik let vedeme diskuze mezi odpůrci i příznivci rozšíření kamerového systému a namontování kamer na další veřejné budovy i bytové domy.

Po konzultacích s policií i občany jsme nechali zpracovat projekt počítající s 59 novými kamerami na exponovaných místech Prahy 13 a s dohledovým centrem, které se stane součástí Městského kamerového systému hl. města Prahy.

Pokračujeme také v trendu postupného omezování hazardu. Pravidelně navrhujeme hl. městu – tvůrci příslušné vyhlášky – rušení dalších herních míst. V posledních letech jsme prosadili zrušení celkem dvanácti herních míst a budeme v tomto duchu pokračovat.

Zlepšili jsme prostředí ve školách

Již jsem se zmínil o investicích do školních budov v souvislosti se zateplováním škol a změnou topných systémů. V rámci svých možností se maximálně snažíme zlepšovat prostředí ve školách a vytvářet učitelům i žákům co nejlepší podmínky pro výuku. V letech 2010 – 2012 byly rekonstruovány toalety ve třech základních školách, letos ve 14 mateřských školách. Ve dvou základních školách bylo rekonstruováno nádvoří, ve všech mateřských školách byly v roce 2012 obnoveny zahrady a vylepšena hřiště. Tři základní školy mají nové atletické ovály s umělým povrchem, dvě školy moderní hřiště na minikopanou.

Ve čtyřech školách byly vybudovány krásné moderní šatny, v dalších pěti školách se šatny dokončují právě teď. Ve dvou školách byly zrekonstruovány školní kuchyně a jídelny. FZŠ Mezi Školami má navíc díky sponzorům a Praze 13 plošinu pro vozíčkáře. V ZŠ Bronzová jsme letos nechali postavit dopravní hřiště pro školáky.

Velmi důležitou investicí je právě dokončovaná rekonstrukce prostoru v ZŠ Kuncova. Po výpovědi dřívějšího nájemce má škola k dispozici celý pavilon s 12 učebnami, čímž se výrazně zvýší kapacita školy, která nové místnosti využije pro výuku a družinu. Na rekonstrukci a vybavení učeben přispěly hl. město, městská část i samotná škola. Pomáháme i s učebními pomůckami. Speciální učebny v osmi základních školách jsme např. vybavili tablety, řídícím počítačem pro učitele, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Zařízení zkvalitní a oživí výuku všech hlavních předmětů, včetně jazyků a matematiky.

Kultura, sport a volný čas

Centrem kultury v Praze 13 je Kulturní dům Mlejn, který podporujeme pravidelným grantem. Moderní rekonstruovaná budova umožňuje uskutečňování široké škály aktivit. Ročně se ve Mlejně uskuteční průměrně 230 kulturních akcí (divadlo, koncerty, festivaly), které navštíví až 20 000 lidí. Působí zde folklorní soubor Lučinka, umělecký soubor Cirkus Mlejn a 28 individuálních nebo skupinových kurzů a kroužků. V létě zde pravidelně probíhá příměstský tábor. Nové prostornější sídlo Domu dětí a mládeže Stodůlky v Chlupově ulici umožnilo další rozvoj tohoto významného volnočasového centra.

V současné době dům dětí organizuje téměř 150 kroužků nejrůznějšího zaměření pro různé věkové kategorie, do kterých dochází na 1 600 účastníků. Kromě toho dům dětí pořádá sportovní soutěže pro místní školy a velký počet letních a příměstských táborů.

Formou grantů každoročně podporujeme celou řadu dalších organizací, které pořádají kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové aktivity pro obyvatele městské části, zejména pro děti a mládež. Velký důraz klademe na podporu organizací, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže. Letos jsme rozdělili 5 milionů korun mezi čtyři zdejší nejvýznamnější sportovní organizace (TJ Sokol Stodůlky, HC Kert Park Praha, SK Hala Lužiny, SK Motorlet Praha). Na činnost jsme přispěli dalším 17 sportovním organizacím a podpořili jsme i jednotlivé sportovce, kteří reprezentují Prahu 13 a ČR v zahraničí.

Radnice sama pořádá každoročně celou řadu akcí pro veřejnost – od Bezpečné třináctky, tradičních čarodějnic, Dne dětí, Ekoslunovratu až po Třebonické hry, Koncert pro park, vítání prvňáků a vánoční nadílku. Zajistili jsme také pravidelné pondělní farmářské trhy na Slunečním náměstí. Významnou podporou a propagací volnočasových organizací se loni v září stal první Festival volného času Prahy 13. Na ten letošní, který pořádáme od 5. září, vás také srdečně zvu.

Zlepšujeme služby úřadu

Na závěr jsem si nechal činnost radnice v oblasti výkonu státní správy, protože je to činnost, se kterou se jako občané nejčastěji setkáváte. Osobně vždy opakuji, že úřad by měl být pro občana co nejmenší překážkou. Proto se dlouhodobě snažíme zlepšovat služby pro občany a zajišťovat k tomu pro úředníky co nejlepší technické podmínky. Přecházíme od papírových dokumentů k elektronickým, zavedli jsme elektronickou spisovou službu, pracujeme s datovými schránkami. Náš úřad se stal pilotním pracovištěm při zavádění základních registrů. Více vás ale asi zajímá rozšíření vyvolávacího systému o možnost objednávání termínu návštěvy přes internet, což zkrátí případné čekání. Rozšířili jsme také možnost využití platebních karet při placení poplatků za vydání cestovních dokladů a občanských průkazů. Díky každodenním úředním hodinám jsou u nás fronty výjimkou, i když počet provedených úkonů je úctyhodný – Czechpoint vloni navštívilo 6 745 osob, kterým bylo vydáno 10 393 listů výpisů, živnostenský odbor má ročně přes 10 000 návštěv, oddělení občansko-správního odboru muselo za čtyři roky řešit 4 468 přestupků. V prvním letošním pololetí bylo na radnici vydáno 3 432 cestovních pasů, což je více než za celý rok 2010.

Za úsilí o dobrý servis pro občany obdržel náš úřad již devětkrát cenu za kvalitní veřejnou službu a dvě ceny za inovace ve veřejné správě. V listopadu 2013 byla Městská část Praha 13 Radou kvality ČR vyhodnocena jako vítěz v kategorii veřejného sektoru a získala právo užívat titul Společensky odpovědná organizace. V květnu 2014 jsme se jako teprve sedmá obec v zemi připojili k Chartě kvality České republiky.

Ruku na srdce, všichni občas hubujeme, ale vzpomeňme si, jak Praha 13 vypadala před 13 lety a jak vypadá dnes. Všem, kteří se o „šťastnou třináctku“ zasloužili, chci tímto moc a moc poděkovat. Věřím, že jste s životem v Praze 13 i s činností radnice spokojeni a přeji vám vše dobré.

Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13