Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


ulice
datum
stanoviště
Sezemínská
6. 9.
parkoviště u trafostanice
Běhounkova
7. 9.
parkoviště proti č. 2463
Mládí
8. 9.
parkoviště proti č. 824/14
Pavrovského
8. 9.
křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný odpad)
Böhmova
11. 9.
parkoviště u kotelny
K Fialce
11. 9.
plocha u č. 1219
Janského
12. 9.
parkovací záliv proti č. 2211/69
Lýskova
12. 9.
chodník u Grafotechny u č. 1594
Petržílkova
13. 9.
parkoviště u č. 2267/12
U Jezera
13. 9.
parkoviště proti č. 2039
Borovanského
14. 9.
křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Melodická
14. 9.
křižovatka s ul. Operetní
Fantova
15. 9.
parkoviště u č. 1742/23
Nušlova
15. 9.
parkovací záliv proti č.2289/43
K Řeporyjím
18. 9.
křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
Ovčí hájek
18. 9.
parkoviště proti č. 2159/16
Janského
19. 9.
parkoviště proti č. 2370
Amforová
20. 9.
proti č. 1895/24
Píškova
20. 9.
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Kodymova
21. 9.
mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Hábova
22. 9.
parkoviště před č. 1564
Pod Viaduktem
22. 9.
křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
Jarosl. Foglara 1333/8
25. 9.
parkovací záliv
K Sopce
25. 9.
zpevněná plocha
Vstavačová
26. 9.
u retenční nádrže
Chlupova
27. 9.
proti č. 1800 (u MŠ)
V Hůrkách
27. 9.
na chodníku proti ul. Seydlerova
Bellušova
29. 9.
parkoviště proti č. 1804/7
Červeňanského
29. 9.
nástupní ostrůvek BUS
Trávníčkova
2.10.
u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
Podpěrova
2.10.
před MŠ – u č. 1879
Drimlova
3.10.
parkovací záliv vedle kontejneru na tříděný odpad
Husníkova
4.10.
parkoviště u trafostanice
náměstí Na Lužinách
4.10.
5. máje
5.10.
proti č. 325/55
Bronzová
5.10.
chodník proti č. 2016/13
Janského
6.10.
rozšířený chodník u č. 2437