Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), zářivky a výbojky.

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.


datum
ulice
čas přistavení
13. 9. – stOvčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum)
15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)
15.30 – 15.50

K Sopce (plocha – proti č. 1655)
16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
16.30 – 16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20

křižovatka ul. Operetní x Melodická
17.30 – 17.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)
18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612)
18.30 – 18.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00 – 19.20
21. 9. – čt5. Máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny)
18.40 – 19.00
30. 9. – sokřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)
8.00 – 8.20

Bessemerova – panelová cesta proti domu č. 2729/10
8.30 – 8.50

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
9.30 – 9.50

Michaela Líčková