Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!


datum
ulice
čas přistavení
10. 9.
U Kašny
13.00 – 16.00
24. 9.
K Sopce (zpevněná plocha)
9.00 – 12.00
24. 9.
Vstavačová (u retenční nádrže)
9.00 – 12.00
8. 10.
K Fialce (plocha u č. 1219)
13.00 – 16.00
14. 10.
K Hájům x Okruhová (křižovatka s ul. Okruhová)
13.00 – 16.00
15. 10.
náměstí Na Lužinách (odstavná plocha)
13.00 – 16.00
21. 10.
Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7)
9.00 – 12.00
21. 10.
K Řeporyjím (křižovatka s ul. K Chabům)
9.00 – 12.00
22. 10.
5. máje (plocha proti č. 325)
13.00 – 16.00
28. 10.
K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu)
13.00 – 16.00
28. 10.
K Sopce (zpevněná plocha)
13.00 – 16.00