Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 725 562 312, 725 562 318.


datum
ulice
čas přistavení
12. 9. – stOvčí hájek (parkoviště proti č. 2174)
15.00 – 15.20
12. 9. – stPetržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení) 15.30 – 15.50
12. 9. – stK Sopce (zpevněná plocha proti č. 1655)
16.00 – 16.20
12. 9. – stJaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)
16.30 – 16.50
12. 9. – stNad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20
12. 9. – stkřižovatka ul. Operetní x Melodická
17.30 – 17.50
12. 9. – stK Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)
18.00 – 18.20
12. 9. – stChalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30 – 18.50
12. 9. – stK Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00 – 19.20
20. 9. – čt5. Máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20
20. 9. – čtkřižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50
20. 9. – čtkřižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20
20. 9. – čtSuchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50
20. 9. – čtPetržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20
20. 9. – čtBašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00
20. 9. – čtJanského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30
20. 9. – čtJanského (parkovací záliv u lékárny)
18.40 – 19.00
29. 9. – sokřižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)
8.00 – 8.20
29. 9. – soBessemerova – panelová cesta proti domu č. 2729/10 8.30 – 8.50