Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram svozu biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!


datum
ulice
čas přistavení
15. 9.
U Kašny (zpevněná plocha)
9.00 – 12.00
15. 9.
K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu)
13.00 – 16.00
22. 9.
K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová)
13.00 – 16.00
29. 9.
K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku – u rybníka)
13.00 – 16.00
29. 9.
náměstí Na Lužinách
13.00 – 16.00
30. 9.
Chalabalova (parkoviště u č. 1611/7)
13.00 – 16.00
6. 10.
K Sopce (zpevněná plocha)
13.00 – 16.00
7. 10.
K Fialce (plocha u č. 1219)
9.00 – 12.00
7. 10.
Srnčí (křižovatka s ul. U Dobráků)
13.00 – 16.00
13.10.
náměstí Na Lužinách
13.00 – 16.00