Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného a nově i jiného odpadu (potravinářské tuky a oleje)

Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma, v rámci mobilního sběru, odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582.


datum
ulice
čas přistavení
11. 9.– soOvčí hájek (parkoviště proti č. 2174 –MŠ)
8.00 – 8.20

Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení) 8.30 – 8.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655)
9.00 – 9.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
9.30 – 9.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
10.00 – 10.20

křižovatka ul. Operetní x Melodická
10.30 – 10.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)
11.00 – 11.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
11.30 – 11.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11)
12.00 – 12.20
19. 9.– čt5. Máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny)
18.40 – 19.00

Michaela Líčková