Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění:

Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!


datum
ulice
čas přistavení
28. 9.
Klausova – proti č. 1361/13a
9.00 – 12.00
28. 9.
K Sopce – zpevněná plocha
13.00 – 16.00
28. 9.
Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
13.00 – 16.00
6.10.
K Fialce – plocha u č. 1219
9.00 – 12.00
11.10.
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
15.00 – 18.00
12.10.
náměstí Na Lužinách
9.00 – 12.00
13.10.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
9.00 – 12.00
13.10.
5. máje – plocha u č. 325
13.00 – 16.00
13.10.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
13.00 – 16.00
25.10. K Fialce – plocha u č. 1219
15.00 – 18.00
25.10.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)
15.00 – 18.00
26.10.
K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad
9.00 – 12.00
27.10.
K Sopce – zpevněná plocha
9.00 – 12.00
27.10.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
13.00 – 16.00
27.10.
U Kašny – odstavná plocha
13.00 – 16.00

Michaela Líčková