Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


datum
stanoviště
14. 9. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69
15. 9.nám. Na Lužinách – křižovatka s ul. Mládí, parkovací stání
16. 9. V Hůrkách – křižovatka s ul. Seydlerova (na chodníku vedle parkovacího zálivu)
20. 9. Bronzová – chodník u trafostanice (proti č. 2016/13)
21. 9. Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)
22. 9. K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
23. 9. Chlupova – proti č. 1800 u MŠ
4. 10. Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
5. 10. U Kašny – odstavná plocha
7. 10. Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad (u č. 2367/97)
12.10. K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)
13. 10. Böhmova – parkoviště u kotelny
15. 10. Vlachova x Šostakovičovo náměstí – na chodníku proti č. 1511/8
18. 10. Fantova – parkoviště před objektem č. p. 1742/23
19. 10. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
20. 10. Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)