Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme Prahu 13

Hlavní úklidový den pro podzimní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko je plánován na 18. září. Těžištěm této dobrovolnické akce jsou lidé, kteří zorganizují společný úklid ve zvolené lokalitě a zaregistrují jej u hlavního organizátora na www.uklidmecesko.cz. Ten jim může poskytnout know-how, pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další potřebnou podporu.

Akci opět podpoří také Úřad městské části Praha 13. Organizátoři zaregistrovaných skupin z podniků, občanských spolků, společností SV, škol apod. se mohou předem hlásit na odboru životního prostředí u Dany Céové, ceovad@praha13.cz, tel. 235 011 474. V případě zájmu vám pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu a po dohodě zajistíme odvoz pytlů se sebraným odpadem z domluveného prostranství. Případným zájemcům můžeme také menší množství pytlů předem poskytnout.

Budeme rádi, když po akci zašlete e-mail, ve kterém uvedete, kolik lidí se úklidu zúčastnilo, jak se jmenovala vaše skupina, kolik odpadu a kde se sebralo, případně připojíte fotku a na mapě vyznačíte místo, kde se nachází pytle připravené k odvozu. Informace, které nám zašlete, pak rádi použijeme na webu a v časopise STOP.

Městská část Praha 13 děkuje všem zdejším skupinám, které se již několik let do úklidu zapojují. Dobrovolníci vždy vysbírají obrovské množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek a šetří tak nemalou část finančních prostředků, které jsou z rozpočtu městské části na úklidy každoročně vynakládány. Závěrem prosíme o dodržování potřebných a aktuálních hygienických opatření i při dobrovolnických úklidech.

Dana Céová