Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Koše v Centrálním parku se vyvážejí častěji

Centrální park v Praze 13 je oblíbenou destinací nejen obyvatel Prahy 13, relaxovat sem jezdí i přespolní a čas tu tráví i mnoho lidí, kteří zde pracují a polední pauzu si chtějí zpříjemnit v zeleni.

Centrální park, který tvoří pomyslnou zelenou osu naší městské části na rozloze 42 ha, se postupně buduje od roku 1991 a jeho dominantami jsou dvě vodní retenční nádrže na Prokopském potoce, místní halda „Makču Pikču“ a také tubus metra B. Oblíbenost parku nás všechny velmi těší, ale nese s sebou bohužel i negativa. Správci parku se v poslední době potýkají se zvýšeným objemem odpadu po návštěvnících, a proto radnice navýšila svozy vyvážení odpadkových košů.

Během celého roku sem zavítají tisíce lidí a to s sebou samozřejmě nese i náklady na jeho údržbu, kterých si je vedení městské části dobře vědomo. „Péče o zeleň a úpravy travnaté plochy jsou naší standardní povinností, stejně jako péče o dětská hřiště, lavičky a další drobné prvky, které mají návštěvníci parku k dispozici. Aktuálně řešíme bohužel zvýšené množství odpadků, které parku neprospívají. V Centrálním parku se nachází celkem 80 odpadkových košů určených na drobné formy odpadu. Proto jsme se rozhodli navýšit četnost svozu z parku na téměř dvojnásobek,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „bylo by velmi žádoucí, aby návštěvníci byli ohleduplnější ke zdejší přírodě, věřím, že když vidí přeplněný koš, odpady odnesou do jiného a nebudou vytvářet hromady kolem“.

Během pandemie se změnilo mnohé, například způsoby stravování a mnoho lidí si zvyklo nosit jídlo v obalech s sebou do parku, takže v parkových koších končí velké krabice od pizzy, plastové lahve i krabičky z restaurací. To všechno má končit ve tříděném odpadu, zbytečně nezaplňovat parkové koše a především šetřit životní prostředí. Tříděný odpad se dá zpracovat a následně využít. Všechno nemusí končit na skládkách nebo ve spalovnách. Stejně tak finanční prostředky potřebné na pokrytí zvýšených nákladů na úklid odpadků v parku by se mohly využít smysluplněji, např. na nové lavičky nebo nové výsadby.

Dana Céová, OŽP