Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obnovení služeb a volnočasových aktivit

Obnovení některých pozastavených služeb v souvislosti s pandemickou situací a plánované volnočasové aktivity.

Obnovené služby:

  • od 23. 8. se pro seniorskou veřejnost otevírá jídelna
  • od 30. 8. v plném rozsahu obnovujeme odvoz klientů vozidlem střediska

Volnočasové aktivity:

  • 31. 8. obnovuje se činnost klubů seniorů scházejících se v DSS Lukáš
  • 10. 9. zahájení kurzu cvičení paměti, v 10.00 hod. v klubovně seniorů
  • 15. 9. desátý ročník turnaje v pétanque O putovní pohár starostyměstské části
  • 22. 9. zahájení výuky seniorů na počítačích (9.00 – 10.30) v počítačové učebně DSS Lukáš
  • 29. 9. zahájení seminářů pro seniory (čtyřikrát 2 hodiny) na téma: Jak na chytrý telefon a tablet

Konání volnočasových aktivit bude probíhat v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13