Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přístavba Lukáše pokračovala i o prázdninách

Naposledy jsme vás o přístavbě Lukáše informovali před prázdninami. Tehdy měla stavba už svůj pevný půdorys, byly provedeny základy stavby (betonová deska). V průběhu prázdnin se začala rýsovat hrubá stavba prvního nadzemního podlaží. Ta spočívala ve zdění nosného zdiva, betonáži monolitických betonových sloupů a stropních konstrukcí. Teď už stavbaři dokončují hrubou stavbu druhého nadzemního podlaží betonáží stropu.

Novou „dominantou“ stavby se o prázdninách stal jeřáb, bez kterého by další výstavba pater nešla realizovat. Jen připomínáme, že stavba bude mít celkem čtyři nadzemní podlaží. V prvním bude umístěn společenský sál (klubovna) pro setkávaní klubů seniorů, bude zde zázemí Farní Charity, která poskytuje zdravotní služby našim seniorům a tělesně hendikepovaným občanům v naší městské části. Dále zde bude umístěna recepce a samostatná technická místnost, ve které bude umístěno zahradnické nářadí pro údržbu venkovních prostor Lukáše. Ve zbylých podlažích budou postaveny malometrážní byty pro seniory.

Jsme rádi, že stavba negeneruje výrazný hluk, jak tomu bylo v prvopočátcích, kdy se rozbíjela betonová deska původního hřiště. Každý týden v úterý odpoledne probíhá na stavbě kontrolní den, kdy zástupci stavební firmy, městské části, střediska sociálních služeb a projektanta stavby pod „taktovkou“ odborného pracovníka – stavebního dozoru, vyhodnocují průběh výstavby a kontrolují jej směrem k projektové dokumentaci, zda jsou dodrženy všechny technické parametry stavby.

Zatím tedy vše probíhá tak, jak má. I počasí bylo po dobu prázdnin stavbě víceméně přívětivé. Se stavebním zpravodajstvím se vám ozvu zase příští měsíc.

Jiří Mašek, ředitel SSSP13