Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Aktivity v Domě sociálních služeb Lukáš od září

1) Virtuální univerzita třetího věku – zimní semestr 2022-2023

Zahájení studia zimního semestru Univerzity 3. věku ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 bude v úterý 27. 9. 2022 v 10 hodin, v počítačové učebně. Vybraná témata ke studiu jsou:

Arménie blízká i vzdálená

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Přednášky se konají jednou za 14 dní, poslední přednáška se uskuteční 13. prosince.

Na oba kurzy je možno se ještě přihlásit.

Bližší informace u paní Aleny Hrabětové, tel. 725 393 061, e-mail: sekretariat@sssp13.cz nebo na portále České zemědělské univerzity v Suchdole: https://e-senior.czu.cz/.

2) Kurzy cvičení paměti

Kurzy cvičení paměti se konají každý čtvrtek od 10 hodin.

Začínáme 29. září 2022. Informace a nahlášení účasti u Aleny Hrabětové, tel. 725 393 061, e-mail: sekretariat@sssp13.cz.

Kurzy jsou bezplatné, omezený počet účastníků.

3) Pozvánka pro seniory na kurz Restart domácích financí MEDEXA

Pro obyvatele městské části Praha 13 připravila nezisková organizace MEDEXA, z. s., program nazvaný Restart domácích financí MEDEXA. Projekt, který byl zahájen na jaře tohoto roku a byl ukončen před prázdninami, cílil na získání dovedností a znalostí účastníků v oblasti finanční gramotnosti. Pro zájemce byly připraveny vzdělávací moduly zaměřené na řízení osobních financí, optimalizaci příjmů a výdajů domácnosti, či osobní rozvoj. V rámci tohoto vzdělávání poskytovali informace bezplatně kvalifikovaní odborníci. Program byl realizován pod záštitou starosty městské části Praha 13 Davida Vodrážky a za podpory Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Jsme rádi, že můžeme pozvat opět všechny zájemce z řad seniorů na nový běh tohoto kurzu, který bude zahájen v říjnu 2022 ve Středisku sociálních služeb Prahy 13. Zájemci se mohou těšit na společná setkávání, kde získají aktuální postupy a právní poznatky vycházející ze zákona o spotřebitelských úvěrech, o obraně před nekalými praktikami tzv. „šmejdů“, či problematice dědického práva a dluhů. Pod vedením zkušené lektorky budou trénovat komunikační dovednosti, a to nejenom komunikaci mezi generacemi, ale též jak rozpoznat manipulativní jednání a jak se proti němu bránit. Přihlášky zasílejte paní Aleně Hrabětové, pracovnici Střediska sociálních služeb Prahy 13, na e-mail adresu: sekretariat@sssp13.cz, případně volejte na tel. 725 393 061.

Ing. Petr Vaškovic, MEDEXA, z.s., vedoucí projektu