Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Harmonogram na září bude zveřejněn na webu městské části Praha 13 www.praha13.cz – Životní prostředí – Velkoobjemové kontejnery, v době uzávěrky zářijového vydání nebyl harmonogram ještě Magistrátem hl. m. Prahy schválen.