Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 604 705 036.


datum
stanoviště
čas přistavení
7. 9. – stOvčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)
15.00 – 15.20
7. 9. – stPetržílkova č. 2483/40
15.30 – 15.50
7. 9. – stK Sopce (proti č. 1655)
16.00 – 16.20
7. 9. – stJaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)
16.30 – 16.50
7. 9. – stNad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20
7. 9. – stkřižovatka ul. Operetní x Melodická
17.30 – 17.50
7. 9. – stK Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)
18.00 – 18.20
7. 9. – stChalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30 – 18.50
7. 9. – stK Hájům (plocha proti č. p. 821/11)
19.00 – 19.20
15. 9. – čt5. máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20
15. 9. – čtkřižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50
15. 9. – čtkřižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20
15. 9. – čtSuchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50
15. 9. – čtPetržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20
15. 9. – čtBašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00
15. 9. – čtJanského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30
15. 9. – čtJanského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254)
18.40 – 19.00

 Jitka Zámorská, OŽP