Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!


Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:

284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony).

Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO.

datum
stanoviště čas
přistavení
6. 9. středaOvčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)
15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483/40
15.30 – 15.50

K Sopce (proti č. 1655)
16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)
16.30 – 16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
17.00 – 17.20

křižovatka ul. Operetní x Melodická
17.30 – 17.50

K Zahrádkám (park. záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)
18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
18.30 – 18.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11)
19.00 – 19.2014. 9. čtvrtek5. Máje (proti domu č. 325)
15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)
16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254)
18.40 – 19.00

Jitka Zámorská, OŽP