Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kdy je pojištění „schopnosti splácet“ k ničemu aneb co se v bance o pojištění hypotéky nedozvíte

V poslední době byly publikovány články o tom, jak neproběhlo plnění při invaliditě klienta, přičemž měl sjednáno k hypotéce pojištění schopnosti splácet. Jeden z článků byl uveřejněn na webových stránkách www.novinky.cz.

Název článku: Pojistil si hypotéku, když dostal rakovinu, nic mu nedali.

Rozhodně podobné zkušenosti neznamenají, že Rizikové životní pojištění k hypotéce, často nazývané pojištění schopnosti splácet sjednané hypotéčními bankami, je vždy špatné. Tyto zkušenosti však ukazují na slabé stránky sjednaného životního pojištění přes banku, kdy vám pojištění prodají jako housku v krámě. Bez jakékoli analýzy potřeby klienta vám pojištění doporučí, protože je to zkrátka zodpovědné a hlavní prodejní argument je drobná sleva na úrokové sazbě.

Z vlastní zkušenosti víme, že nastavení optimálního krytí zdravotních rizik je složitá disciplína. Posledních deset let jsme vyvíjeli vzorce, které stanoví, na jaké pojistné částky má být klient pojištěn. Je třeba zohlednit sociální dávky od státu (pracovní neschopnost, invalidní důchod,  sirotčí, vdovský/vdovecký důchod, pasivní příjmy apod.)

Z mého pohledu shrnu hlavní výhody a nevýhody sjednání „pojištění schopnosti splácet“ přes banku:

Výhody:

  • nepatrně nižší sazba od banky
  • u starších klientů může být nižší cena za stejné krytí

Nevýhody:

  • malá flexibilita nastavení jednotlivých rizik (pevně stanovené pojistnéčástky, nelze nastavit další připojištění dalších členů rodiny,spolužadatele nebo dětí)
  • zásadní z našeho pohledu je, že je kryta pouze invalidita 3. stupně a není možné sjednat také krytí na 2. stupeň invalidity
  • zpravidla vyšší cena krytí u mladších klientů, levnější bývá sjednánípojištění napřímo s pojišťovnou, ne přes banku
  • při refinancování hypotéky dojde ke zrušení pojistné smlouvy, a pokud se klient rozhodne pro individuální pojistku, tak lze očekávat

následující nevýhody:

a) klient je již starší, což znamená dražší pojištění

b) může se změnit klientův zdravotní stav a teď nebude nově přijat do pojištění

  • omezené pojistné podmínky (sportovci, rizikové povolání)
  • znovu začínají běžet čekací lhůty, u invalidity až 2 roky
  • pojistné plnění obdrží banka na doplacení úvěru, klient plnění nedostává odložený počátek pojištění při výstavbě až 2 roky

Zásadní je věnovat pozornost pojistným podmínkám. K podrobné analýze slouží „Srovnávač“ pojistných podmínek, který hlavně srovnává kvalitu. Jde o detailní rozbor všech výluk u pojišťoven. Máme možnost daleko lépe porovnat klientovi stávající smlouvy a daleko lépe nastavit pojištění rizik spojených nejen s hypotékou. Důležité je pečlivě vyplnit zdravotní dotazník a nenechat se tlačit bankou do vyplnění nepravdivých údajů, jinak by vás nepřijal do pojištění. Např. Hypotéční banka a ČSOB zdravotní dotazník automaticky předvyplní – je uvedeno, že jste se s ničím neléčili a nemáte žádné zdravotní problémy. Což může být jeden z důvodu k následnému neplnění ze strany pojišťovny.

Individuálně mimo hypotéku je možnost řešit krytí i pro klienty, kteří mají např. cukrovku a při sjednání smlouvy je jednoznačně definováno, co by bylo a nebylo kryto. 

Se zkušenými poradci, kteří mají kvalitní analytické nástroje a jsou opravdu poradci a ne prodejci, lze zajištění rizik profesionálně nastavit.

Ondřej Marek, ondrej.marek@sbelter.cz