Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Honzo, budeš nám chybět

Před dvaceti lety odstartovalo televizní vysílání, které do našich domovů přináší obrazové zpravodajství o dění v naší městské části. Od prvních vysílacích minut se na něm podílel pan Jan Jirák. Jen málokdo z nás ho viděl jinak než s jeho milovanou kamerou na rameni. Do každého záběru dával nejen všechen svůj kameramanský um, ale také kus svého kameramanského srdce. To bohužel v úterý 12. února dotlouklo.

Poslední rozloučení s panem Janem Jirákem se uskutečnilo ve čtvrtek 21. února v obřadní síni Krematoria Motol. Za naši městskou část byli přítomni starosta David Vodrážka, místostarostové Marcela Plesníková, Petr Zeman a David Zelený a další.

Městská část Praha 13 tímto vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.

-red-