Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Live Class s BBC

Skupina žáků z VI.B Základní školy Mládí absolvovala v rámci unikátního projektu připraveného vydavatelstvím Pearson ve spolupráci s BBC, (tzv. Live Classes) neobvyklou vyučovací hodinu angličtiny. Hodinu, ve které jsou třídy z nejrůznějších zemí světa propojeny přes internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími čtyřmi školami krátká videa a odpovídat na otázky, které jejich „virtuální“ učitelka Elizabeth Beer kladla.
Měli tak možnost „setkání“ se svými vrstevníky ze Slovenska, Lotyšska, Ruska a Polska. Tématem hodiny byla zvířata a Londýnská zoo. Žáci komunikovali přímo s britskou učitelkou a na závěr i se svými „spolužáky“ ze slovenské Trávnice. Ujistili se tak, že se anglicky domluví a komunikace v cizím jazyce se nemusí bát. Jedním z celé řady poznatků, který si v rámci této neobvyklé hodiny odnesli, byl i počet nohou stonožky! Co myslíte, má jich dvě stě nebo tři sta?

Doubravka Matulová, učitelka angličtiny