Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vítej, občánku


V současné virtuální prchavé době se „ztrácejí“ i tradiční pevné okamžiky, které získají osobní význam až po mnoha letech. Tehdy, kdy se ohlédneme zpět a začneme hledat včera ještě úplně neznámé věci. Osobní identitu a vlastní kořeny. Zpočátku náhodné okamžiky se stanou časem významnějšími a pak pevnými body našeho vlastního života. Ohromně tomu pomáhá princip polečného sdílení. A pokud tomu, v případě našich dětí, můžeme dokonce sami pomoci, tak to asi určitě většina z nás udělá. Formální název zní Vítání občánků. Přes shovívavý úsměv některých z vás je nutné ale přiznat, že to prostě fakt funguje.


Ta téměř slavnostní atmosféra, státní znak, přítomnost starosty nebo některého z jeho zástupců (případně zastupitele či zastupitelky) se starostenským řetězem... To všechno mnohdy uvolní potlačované emoce a objeví se i slzy. Naše městská část pořádá tuto malou slavnost přibližně šestkrát ročně a pro vaši informaci v roce 2018 to bylo dvě stě padesát dva a loni dvě stě deset nově přivítaných občánků - dětí s trvalým pobytem na území městské části. Rádi bychom je všechny i s jejich rodiči na radnici pozvali, ale kvůli platným zákonům bohužel nemůžeme využívat evidenci obyvatel pro tyto účely. Pokud máte zájem o pozvání na tento malý ceremoniál, ozvěte se pracovnici odboru Nikol Porazilové, buď osobně v kanceláři č. 433 ve 3. patře radnice nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@praha13.cz.
Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. Podrobnější informace získáte na tel. 235 011 325.

Dan Novotný