Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol


Zápis do mateřských škol Termín odevzdání vyplněných přihlášek do příslušné mateřské školy byl pro školní rok 2020/2021 stanoven na úterý 12. května od 13.00 do 17.00 hodin. Podle současné platné právní úpravy je pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let, povinné předškolní vzdělávání (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením). Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je podle školského zákona považováno za přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč. Další informace ohledně povinného předškolního vzdělávání najdete na webových stránkách www.skolyprahy13.cz, www.msmt.cz a na straně 4.

-red-