Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jedenáct let společně

Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Aktivity projektu jsou rozděleny do pěti priorit: vzdělávání, volný čas, komunitní práce, informovanost a regionální spolupráce.
Aktuálně probíhající pandemie koronaviru se přirozeně dotkla i realizace projektu, zejména v oblasti vzdělávání, volného času a komunitní práce. Aktivity, které jsme v lednu až březnu zahajovali, jsme vzápětí pozastavili, některé jsme postupně přesunuli do online prostoru. Stávající situaci v realizaci je potřeba si ověřit na níže uvedených kontaktech.
Oblast vzdělávání staví na spolupráci se sedmi mateřskými a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny ve třech ZŠ). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze, které nabízí dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro integrace cizinců, o.p.s., tři typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty. V knihovně v OC Lužiny probíhají dvě aktivity – Interkulturní konverzační setkání organizovaná Integračním centrem Praha, o.p.s., a projekt Společně v knihovně zaměřený na nízkoprahovou pomoc se školní přípravou. Ten zajišťuje Nová škola, o.p.s.
Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky (podzimní akce Letem světem) a volnočasovým klubem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova. Ve spolupráci s pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s., je realizována kulturně-komunitní akce Nejsme si cizí..., která je letos přesunuta na září. Ta bude nově doplněna regionálním Foodfestivalem. Novinkou je připojení k akci Zažít Butovice jinak, která se bude konat 19. září.
Vloni se nám podařilo do projektu nově včlenit komunitní práci. Obyvatelé Prahy 13 se tak mohou setkat s komunitní pracovnicí. Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13.
Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován městskou částí Praha 13. Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu, na e-mailu syrovyp@praha13.cz, tel. 235 011 453.

Petr Syrový, koordinátor projektu